Medizinische Pedicure 60 min € 36.-
Medizinische Pedicure mit Lack 60 min € 40.-
Medizinische Pedicure mit Paraffin 90 min € 46.-
Medizinische Pedicure mit Gel Lack 90 min € 59.-
Medizinische Pedicure DeLuxe 120 min € 66.-
Medizinische Pedicure Wellness
Behandlung nach OPI
120 min € 76.-